O projektu
V okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik se bodo izvajala dela za izboljšavo vodovodnega sistema v občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin.
Prednosti
Namen in cilji projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik.
Aktivnosti
Oskrba s pitno vodo v občini Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin.
Financiranje
Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik znaša 11.384.020,51 EU.