V Tuhinjski dolini se nadaljuje izgradnja vodovoda

31. 08. 2016

Občina Kamnik je že prejela prva nepovratna sredstva v višini dobrih 500.000 evrov za izgradnjo južnega dela vodovodnega omrežja. Izgradnja vodovoda se nadaljuje v Tuhinjski dolini, trenutno na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik–Ločica, kjer se hkrati polagata fekalna kanalizacija in vodovod. Na območju Soteske, ter Vira pri Nevljah je bil položen prvi del nosilne plasti asfalta. Zaradi del, so na več delih regionalne ceste izvedene delne zapore. Po izgradnji posameznega odseka se območje delne zapore pomika v smeri proti Tuhinjski dolini. V jesenskem in zimskem času, izven rasne sezone, so se dela izvajala na kmetijskih površinah.

Na črpališču v Šmartnem v Tuhinju se zaključujejo gradbena dela, potrebna so še strojna ter električna dela. V okviru projekta se gradi tudi nov vodohran Šmartno s kapaciteto vode 100 m3. Gradbena dela so na tem objektu v zaključni fazi. Sledijo obrtniška dela, ki bodo predvidoma končana v mesecu septembru. V letošnjem letu je v načrtu tudi izgradnja vodohrana Soteska s prostornino 400 m3.  S tem bo na celotnem območju Tuhinjske doline urejen dotok zadostnih količin vode iz centralnega vodovodnega sistema.