Občina Mengeš

Občina Mengeš v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik izvaja aktivnosti, ki bodo prispevale h kakovostni vodooskrbi iz javnega vodovoda za vsa gospodinjstva, gospodarske in ostale ustanove. Tako se bo izboljšala kvaliteta vode, povečali se bosta razpoložljivost količine vode in zanesljivost vodooskrbe.

Za zagotovitev potrebnih količin vode potekajo dela za aktiviranje vrtine na Mengeškem polju, izgradnja črpališč nad vrtinami in dovod vode od črpališč do obstoječega vodovodnega omrežja v Mengšu pri tovarni Lek. Za večjo varnost obratovanja je potrebno vodovodno omrežje povezati z vodovodnim omrežjem v sklopu domžalskega vodovodnega sistema, s priključkom na zbirni cevovod iz obstoječih črpališč. Iz vrtin se bo vodo črpalo v 880 metrov dolg zbirni cevovod DN 150 mm, ki bo potekal od vrtine VDG-2 do trase povezovalnega cevovoda DN 250 mm med obstoječim omrežjem v domžalskem in mengeškem vodovodnem sistemu. Dolžina tega cevovoda bo 3.040 metrov. Vklop črpalk v vrtinah bo odvisen od nivoja vode v vodohranu Mengeš. V vodohranu so vodovodne napeljave izvedene tako, da omogočajo dotok vode v vodohran iz različnih smeri (do sedaj iz sistema Krvavec ali iz črpališča Lek). Izklop črpalk bo predvidoma ob doseženi maksimalni gladini vode v vodohranu. Po potrebi se bo lahko viške vode dodajalo v vodovodni sistem Domžale. Možen bo tudi dotok vode v vodovodni sistem Mengeš neposredno iz domžalskega vodovodnega sistema.

V sistem se dodatno vključuje eno črpališče (kapacitete 10 l/s) in prečrpališče, ki vzdržuje ustrezen tlak v omrežju.

www.menges.si