Prebivalci do boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo tudi v občini Mengeš

06. 04. 2016

V Občini Mengeš so v letu 2014 skupaj z občinami Kamnik, Domžale, Trzin in Moravče z velikim veseljem začeli z deli na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik. Gre za posodobitve vodovodnega sistema, s katerimi bo na območju občine Mengeš na novo zgrajenih 3.920 metrov cevovodov, poteka pa tudi aktivacija vrtine na Mengeškem polju z izgradnjo treh novih črpalk.

Za vsa izvedena dela je Občina Mengeš že pridobila uporabno dovoljenje. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja pa bo posodobljen vodovod predan v upravljanje upravljavcu, Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik, d. o. o.