Prednosti

Namen projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik je:

 • rekonstrukcija in novogradnja nekaterih primarnih vodovodov in spremljajočih objektov, ki bodo izboljšali kakovost pitne vode,
 • reševanje obstoječe problematike na področju oskrbe s pitno vodo na teritorialnem območju občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Moravče in Trzin,
 • izpolnitev zakonskih obveznosti oskrbe s pitno vodo,
 • razdeljevanje razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe, s čimer bo možno nemoteno oskrbovanje tudi v primerih možnega izpada posameznega vodnega vira ali dela sistema zaradi okvare.

Osnovni cilji projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik:

 • priključitev novih prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo,
 • izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotavljanje boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo za prebivalce, ki so že priključeni na javno vodovodno omrežje,
 • zmanjšanje vodnih izgub,
 • povečanje kakovosti pitne vode,
 • povečanje razpoložljivih količin vode za zagotavljanje požarne varnosti (gradnja mreže nadtalnih hidrantov),
 • hidravlična izboljšava vodovodnega sistema,
 • izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev.