V občini Trzin zaključili s posodabljanjem vodovodnega sistema

06. 04. 2016

V okviru projekta je bilo v občini Trzin zgrajenih 1.780 metrov vodotesnih cevovodov. V letu 2015 je občina uspešno pridobila uporabno dovoljenje ter posodobljeni del vodovoda predala v upravljanje upravljavcu Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik, d. o. o. iz Domžal. Skupna končna vrednost izgradnje, vključno s stroški nadzora znaša 425.100 EUR, znesek pa ne vključuje 22% DDV.