V občini Domžale do sodobnejšega vodovoda

06. 04. 2016

Prav gotovo ste se do danes že vsi občani občine Domžale tako ali drugače srečali z izvajanjem projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik«, ki so se ga v občini lotili že v letu 2014. V okviru projekta je bilo v občini Domžale zgrajenih 2.961 metrov vodotesnih cevovodov in 3 črpališča. Dela so zajemala tudi aktiviranje vodnjaka Č5 ter vodnjaka VDG-1 ter novega vodnega vira - vrtine na Kolovcu.

Za vsa izvedena dela Občina Domžale pridobiva uporabno dovoljenje. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja pa bo posodobljen vodovod predan v upravljanje upravljavcu, Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik, d. o. o. iz Domžal.