Zaradi izgradnje vodovoda prihaja do delnih ali popolnih zapor cest

01. 06. 2016

V mesecu maju so se začela dela na vodovodu Hrastnik–Kal–Tlačnica. Na trasi vodovoda Hrastnik–Kal poteka izkop jarka, v katerega se nameščajo vodovodne cevi. Obenem pa poteka ureditev elektro kabelske kanalizacije in nameščanje optične povezave. V naselju Hrastnik se izvaja izkop kanala in polaganje vodovodnih cevi, in sicer v smeri vodohrana Hrastnik. Izvršen pa je bil tudi poseg na delu trase, ki poteka skozi gozd, nad vodohranom Hrastnik. Na tem mestu investitor projekta, Občina Moravče, vse občanke in občane obvešča, da je zaradi gradbenih del, v času od 26. 5. 2016 do 29. 7. 2016, popolna zapora ceste med naseljema Hrastnik in Tlačnica. Obvoz je urejen. Vse udeležence v prometu pa prosijo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo.

Na lokaciji vodohrana Kal poteka izgradnja temeljne plošče vodohrana, prav tako pa se je uredila dostopna pot do vodohrana. Ob koncu del bo zgrajen vodohran s prostornino 50 m3, ki bo zagotavljal delno rezervo požarne vode in potrebno prostornino za pokrivanje dnevnih konic porabe vode. Iz omenjenega vodohrana bo potekal cevovod v skupni dolžini 951 metrov za oskrbo z vodo zaselka Tlačnica.