Zaradi del na vodovodnem sistemu ponekod prihaja do občasnih zapor na cestišču

20. 05. 2016

Na območju Tuhinjske doline in Volčjega Potoka že nekaj časa potekajo dela, povezana z izgradnjo dodatnih kilometrov vodovodnega cevovoda in s tem povezanih objektov. Zagotavljanje vode ustrezne kakovosti je ena izmed pomembnih nalog tako lokalne skupnosti kot tudi države in Evropske unije. Ker bo pretežni del projekta financiran iz nepovratnih evropskih sredstev Kohezijskega sklada, je uspešen zaključek projekta izgradnje primarnega cevovoda med Vrhpoljem in Šmartnim v Tuhinju in drugih delih občine ključnega pomena.

Zaradi del so marsikje potrebne občasne (delne) zapore cestišč. Že nekaj časa dela potekajo predvsem na regionalni cesti Kamnik–Ločica, kjer se polaga cevovod premera DN 150. Odseki regionalne ceste, kjer potekajo dela, se počasi, a vztrajno pomikajo v smeri proti Šmartnemu v Tuhinju - trenutno predvsem na območju Soteske. Hkrati poteka urejanje kmetijskih površin na odsekih, kjer je gradnja že zaključena. Gradbena dela, med drugim, še vedno potekajo na območju Lok in Šmartnega v Tuhinju. Na območju Arboretuma Volčji Potok je bila, hkrati z zagotovitvijo ustreznega vodovodnega sistema, izvedena tudi sanacija ceste z dograditvijo pločnika, kar bo pomembno pripomoglo k večji varnosti prometa na tem območju.

Občina Kamnik se na tem mestu vsem občankam in občanom zahvaljuje za potrpežljivost in razumevanje ob skupnih prizadevanjih za ureditev ustrezne komunalne opremljenosti občine in prijaznega bivalnega okolja.