V občini Moravče poteka nadgradnja vodovodnega omrežja

06. 04. 2016

V okviru projekta, v katerem sicer sodelujejo tudi občine Kamnik, Domžale, Trzin in Mengeš, bo v občini Moravče zgrajenih 6.004 metrov vodotesnih cevovodov, 4 črpališča in 2 vodohrana.

V letu 2014 je bil v okviru projekta izgrajen vodovod Podbrdo - Grmače – Dešen, za katerega je občina pridobila uporabno dovoljenje in ga tako predala v upravljanje upravljavcu, Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik d. o. o.  Na tem vodovodnem odseku je potekala vgradnja črpalke v obstoječem vodohranu Podbrdo, ki prečrpava vodo v nov zgrajen vodohran Grmače. V ta namen je potekala tudi izgradnja povezovalnega vodovoda med obema vodohranoma v dolžini 560 metrov. Poleg tega je potekala gradnja zbirnega rezervoarja Grmače, s črpališčem za črpanje vode v vodohran Miklavž in rekonstrukcija črpališča Hrib v objekt za regulacijo tlaka ter elektrifikacija vodohrana Miklavž. Trenutno potekajo gradbena dela na vodovodu Soteska - Podstran - Dole pri Krašcah.