V občini Kamnik nadaljujejo z gradnjo vodovodnega omrežja

06. 04. 2016

V Občini Kamnik so v letu 2014 skupaj z občinami Domžale, Trzin, Moravče in Mengeš z velikim zagonom začeli z deli na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik. Gre za posodobitve vodovodnega sistema, s katerimi bo na območju občine Kamnik na novo zgrajenih 16.110 metrov vodotesnih cevovodov, 2 črpališči in 2 vodohrana.

Nekatera dela, predvsem na območjih centralnega in južnega dela vodovodnega sistem (vodohran Perovo, Tkalska pot, Volčji Potok) so v večini zaključena in se zanje pridobiva uporabno dovoljenje. Na drugih območjih bodo gradbena dela tekla naprej.