Dela na vodovodnem sistemu v občini Moravče se izvajajo tudi v poletnih mesecih

31. 08. 2016

Dela na projektu v občini Moravče se izvajajo tudi v poletnih mesecih in potekajo po terminskem planu. Konec meseca junija je bil uspešno opravljen tlačni preizkus odseka vodovoda VH Hrastnik–Kal in preizkus vodotesnosti vodohrana Kal. Gradnja vodovoda Soteska–Podstran–Dole pri Krašcah je zaključena. Na tem odseku je potekala gradnja 1.142 metrov cevovodov na območju naselja Podstran, 988 metrov cevovodov na območju Prikrnice in 433 metrov na območju Dola pri Krašcah. Izvajalec je v prvi polovici tega meseca začel s pripravami na začetek del na vrtnini ČVM-1. Z dotokom vode iz nove vrtine bo tako omogočena oskrba z vodo na območju Moravč in naselij na zahodnem delu občine Moravč. Z delno preureditvijo vodovodnih napeljav bo možen dovod vode tudi v preostale dele vodovodnega omrežja.