Dela na vodovodnem sistemu potekajo po terminskem načrtu in se izvajajo na več območjih

01. 06. 2016

Soteska - nadaljujejo se dela na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 ter vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinju.

Podhruška - izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške, kjer se urejajo kmetijske površine na katerih je potekala gradnja. Izvajalec nadaljuje s polaganjem fekalne kanalizacije DN 300 ter vodovoda DN 150.

Loke, Potok - z deli nadaljujejo tudi na območju Potoka, kjer se polaga fekalna kanalizacija DN 250 ter vodovod DN 150. 

Šmartno v Tuhinju - nadaljujejo se dela na objektih vodovodnega črpališča in vodohrana.